Молекулата на хлорофила

Действието на флавона в бамбуковите листа против простатит

Флавоноидите в големи количества се съдържат в плодовете, в зеленчуците, в чаените листа, в бобовите и в производните на тях продукти. Те са ефективни фактори в много видове на традиционната Китайска медицина. Флавонът от натурални източници има ниско молекулно тегло и лесно се абсорбира през хематоенцефалната бариера.

Последните изследвания са показали, че флавонът в бамбуковите листа може да контролира активността на седем общи патогенни вируса в пикочната система – E.faecalis, S. pyogenes, S. epidermidis, P. vulgaris, K. pneumoniae, S.aureus и E.coli. Флавонът е в състояние да контролира и хиперплазията на туморните клетки. На основата на флавона може да се разработят натурални лекарства или продукти за здравословен начин на живот за предотвратяване и лечение на заболяванията, свързани с простатата.

В такова натурално лекарство или продукт, флавонът от бамбуковите листа може да се използва в качеството на единствен ефективен компонент или функционален фактор, но може да се използва и заедно с други функционални фактори, такива, като основните лекарства в традиционната китайска медицина и в западната медицина, или с ботанически екстракти (включително ботан – полизахариди, ботанически флавон, ботан – стерол, екстракти от прашец и ликопин), антибиотици, противовъзпалителни лекарства и т.н.

Като активен фактор за предотвратяване и лечение на заболяванията, свързани с простатата, дозирането на флавона в бамбуковите листа съставлява 10-1000 мг. за възрастни, 50-600 мг., ако това е висококачествен флавон един или два пъти на ден. Систематичните изследвания са показали, че лекарствата и/или продуктите за здраве, съдържащи флавон от бамбукови листа, могат да предотвратят и да излекуват простатита (както предизвикан от микроби, така и с небактериален произход), хиперплазия на простатата, а също и някои заболявания на пикочната система.

Китайска държавна корпорация „Нова ера“