БОРОВ ПРАШЕЦ ЗА ЗАЩИТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ GUOZHEN 60 табл.